Kisah Hero Mage : Kagura

Seseorang yang ahli dalam seni kesimbangan Yin dan Yang yang dibantu oleh kekuatan para roh sakti untuk mengendalikan kekuatan Yin Yang tersebur dikenla dengan sebutan Ahli Onmyouji. Keluaraga Kagura sendiri merupakan keluarga yang paling tua dan paling hebat dalam menguasai Onmyouji dari semua leluhur dan pewaris kekuatan ini.

Karena keturunan dari keluarganya, Kagura pun menjadi salah satu yang berpotensi kuat dari keluarganya untuk menguasai Onmyouji. Kagura yang memiliki potensi kuat pun diberi sebuah payung sakti yang dijuluki Seimei. Payung tersebut adalah sebuah pusaka seni yang memiliki kekuatan dan diturunkan dari generasi ke generasi oleh Onmyouji.

Berdasarkan legenda yang ada, payung tersebut dikendalikan oleh kekuatan Seimei yang hebat. Payung tersebut juga disertai dengan kekuatan dari ratusan roh yang terdapat didalamnya. Seimei tersebut memiliki kehidupan dan kebijaksanaannya sendiri, sehingga payung yang sakti tersebut hanya dapat dikendalikan oleh pemilik sahnya saja.

Hingga suatu ketika Kagura mengetahui bahwa seseorang yang ia cintai, Hayabusha sedang mengemban misi yang sangat berbahaya di Land of Dawn. Dengan rasa cinta yang ia miliki untuk Hayabusha, Kagura pun tak berpikir panjang dan tak rela jika Hayabusha menjalankan misi tersebut seorang diri saja. Kagura juga paham jika Hayabusha mengetahui bahwa ia ikut ke Land of Dawn tak akan mungkin diijinkan. Maka Kagura pun secara diam – diam menguntit Hayabusha dan beberkal Seimei dengan harapan dapat memebantu Hayabusha dalam menyelesaikan misinya.